Produkty

Wilgotnościomierze B

Oferujemy wilgotnościomierze grupy B (dla potrzeb budownictwa) do ścian, posadzek, tynku, betonu, drewna i innych materiałów budowlanych. Mierniki te mogą być wykorzystywane na każdym etapie budowy do oceny warunków wilgotnościowych występujących w danym obiekcie budowlanym. Wahania wilgotności materiałów mogą być wynikiem oddawania do otoczenia tzw. wilgotności technologicznej, mogą wynikać z wahań wilgotności powietrza w otoczeniu a także mogą powstać na skutek pęknięcia rury wodociągowej lub powodzi. W każdym jednak przypadku, niezależnie od powodów wystąpienia wilgotności, niezbędna jest wiedza o jej poziomie, bowiem umożliwia ona podjęcie decyzji związanych z wykonywaniem kolejnych robót budowlanych lub renowacyjnych. Mierniki wilgotności prezentowane na naszej stronie pracują w oparciu o różne metody pomiarowe: 1) pojemnościową, 2) konduktometryczną i 3) higrometryczną. Czytaj więcej…

 

Caisson
Delmhorst
Doser
Gann
Lignomat
Protimeter
Schaller
Tramex