Produkty

Wilgotnościomierze B - Gann

M-4050

Wilgotnościomierze

 

Miernik mikroprocesorowy 
- pamięć dla 3000 odczytów z oznaczeniem daty i czasu 
- 250 oddzielnych krzywych kalibracji dla gatunków drewna i wiele różnych materiałów budowlanych 
- bezpośrednie wyświetlanie zawartości wilgoci w % wagi i % CM 
- Interfejs do bezpośredniego podłączenia miernika do drukarki lub komputera PC w celu wydruku lub archiwizacji danych 
- wyliczanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej oraz odchyleń standardowych 
- automatyczna i manualna kompensacja temperatury 

 

 

 

 

 

 

Miernik stosowany jest z elektrodami: 
- B 50 i B 60 i LB70 do nieniszczących pomiarów w materiałach budowlanych, 
- MB 35 do pomiarów wilgotności powierzchni betonu, 
- MH 34 do pomiarów wysokiej zawartości wilgoci (40 to 200 %) w drewnie iglastym 
- IR 40 do pomiarów temperatury powierzchni, mostków cieplnych i punktu rosy, 
- RF-T 28, RF-T 31, RF-T 32 i RF-T 36 i RH-T37 do pomiarów temperatury i wilgotności powietrza 
- Pt100 do kontroli temperatury materiałów

 

Parametry techniczne

 

 • Zakresy pomiaru:
  - Wilgotność drewna 1:  4 do 100 % MC przy zastosowaniu rezystancyjnej metody pomiaru, automatyczna kompensacja temperatury
  - Wilgotność drewna 2:  40 do 200 % MC do pomiaru drewna iglastego przy zastosowaniu elektrody aktywnej MH34
  - Materiały konstrukcyjne 1: 0.5 – 25% wagi suchej w utwardzonych materiałach budowlanych z bezpośrednim wyświetlaniem wartości pomiaru (w % wagi suchej i %CM) w zależności od testowanego materiału
  - Materiały konstrukcyjne 2: 0 – 199 – skala cyfrowa; metoda przeszukiwania
  - Materiały konstrukcyjne 3: 0.3 – 11% wagi suchej lub 0.3 - 10% CM w utwardzonych materiałach budowlanych
  - Materiały konstrukcyjne 4: 2 – 8% wagi suchej lub 0.4 – 5.5 % CM przy badaniu powierzchni betonu za pomocą elektrody MB 35.
  - Materiały konstrukcyjne 5: 0.2 – 3.2 % wagi suchej dla tężejących materiałów budowlanych przy zastosowaniu sond RF-T, bezpośrednie wyświetlanie przetworzonego wyniku absorpcji izotermicznej w zależności od testowanego materiału
  - Wilgotność powietrza 1:  5  - 98% R.H. przy zastosowaniu sond pomiarowych typu RF-T
  - Temperatura 1: -200 do +600oC przy zastosowaniu 10 różnych sond pomiarowych typu Pt100
  - Temperatura 2:  0 do +199,9oC przy zastosowaniu sondy na podczerwień IR40
  - Temperatura 3:  -10 do +80oC przy zastosowaniu sond typu RF-T
 • Bezpośredni odczyt na wyświetlaczu LCD
 • Rozdzielczość 0.1%, 0.1°C
 • Pełna automatyczna kalibracja – nie ma potrzeby manualnej regulacji
 • Automatyczna kompensacja temperatury drewna pomiędzy -10 i 90°C
 • Wysoka dokładność odczytu poprzez ustawienie odpowiedniej krzywej kalibracji dla danego gatunku drewna 
 • Precyzyjny pomiar temperatury przy zastosowaniu sond pomiarowych Pt100
 • Możliwość wykonywania bezinwazyjnych pomiarów wilgotności materiałów poprzez zastosowanie elektrod typu B50, B60 i LB70
 • Szybki pomiar wilgotności w stwardniałych materiałach budowlanych poprzez zastosowanie rezystancyjnej metody pomiaru (sondy igłowe)
 • Wymiary: wysokość 190 mm x szerokość 115 mm x długość 56mm
 • Waga: około 460g (bez wyposażenia).
 • Zasilanie: Bateria 9V IEC 6F22 lub akumulatorek (opcja)

 

Zastosowanie produktu

 

Miernik wilgotności Hydromette M-4050 przeznaczony jest do szybkich, pojedynczych lub seryjnych pomiarów wilgotności i temperatury drewna, podłoży betonowych, przegród budowlanych, murów, tynku itp.