Produkty

Rejestratory

Rejestratory są to małe elektroniczne urządzenia do pracy autonomicznej pozwalające na monitorowanie temperatury i/lub wilgotności powietrza, wody, pary wodnej i ciał stałych, napięcia i natężenia prądu. Szczególne znaczenie ma stosowanie rejestratorów w systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności, zwanym HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Rejestratory temperatury i wilgotności mogą być wykorzystywane do monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach, chłodniach, zamrażarkach, cieplarkach oraz innych miejscach wymagających stałej kontroli tych parametrów a także w transporcie produktów żywnościowych i farmaceutyków.


Z ofertą cenową naszych rejestratorów temperatury, wilgotności i ciśnienia można zapoznać się na stronie omnic.pl

 

Różne
Tecnosoft
Tinytag
Corintech