Produkty

Rejestratory - Opis zastosowań

Rejestratory są to małe elektroniczne urządzenia do pracy autonomicznej pozwalające na monitorowanie temperatury i/lub wilgotności powietrza, wody, pary wodnej i ciał stałych, napięcia i natężenia prądu. Szczególne znaczenie ma stosowanie rejestratorów w systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności, zwanym HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Rejestratory temperatury i wilgotności mogą być wykorzystywane do monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach, chłodniach, zamrażarkach, cieplarkach oraz innych miejscach wymagających stałej kontroli tych parametrów a także w transporcie produktów żywnościowych i farmaceutyków.

Rejestratory temperatury i wilgotności mogą być wykorzystywane do monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach, chłodniach, zamrażarkach, cieplarkach oraz innych miejscach wymagających stałej kontroli tych parametrów a także w transporcie produktów żywnościowych i farmaceutyków.

Rejestratory wysokotemperaturowe pozwalają na kontrolę procesów termicznego utrwalania żywności: pasteryzacji, sterylizacji, gotowania, pieczenia i mrożenia.

Rejestracja parametrów odbywa się w sposób ciągły z zaprogramowaną przez użytkownika częstotliwością, zgodnie z charakterystyką techniczną danego rejestratora.

Do programowania i sczytywania danych z rejestratorów służy odpowiadające im oprogramowanie z kablem komunikacyjnym lub indukcyjną stacją bazową. Oprogramowanie umożliwia archiwizację danych oraz tworzenie wykresów graficznych i zestawień tabelarycznych. Każdy z rejestratorów może być wyposażony w Świadectwo Wzorcowania, które gwarantuje, że ich wskazania są prawidłowe i wiarygodne. Wzorcowanie rejestratora może być dokonywane przy zakupie jak również w dowolnym czasie eksploatacji, w zależności od potrzeb użytkownika i wymagań służb kontrolnych.
 

Z ofertą cenową naszych rejestratorów temperatury, wilgotności i ciśnienia można zapoznać się na stronie omnic.pl