Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Omnic Tomasz Trocki, ul. Czerwona Droga 26, 02-496 Warszawa, tel. 602 288 737, kontakt@centrumpomiarow.pl

Dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji umów i zamówień oraz rozliczeń wynikających z tych umów i zamówień a także dochodzenia ewentualnych roszczeń i prowadzenia działań marketingowych.
 
Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umów i zamówień (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nazwanego dalej RODO), wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo - podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).
 
Podanie danych jest warunkiem realizacji umów i zamówień. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa, jak np. przepisami rozliczeniowo-podatkowymi, oraz dotyczącymi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być banki, urzędy państwowe oraz firmy kurierskie działające na zlecenie administratora.

W związku z tym każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.