Dostawa

1

Zakup towarów realizowany jest na

podstawie pisemnych zamówien:

 

2

Świadectwo wzorcowania przyrządu

dostarczane jest na życzenie

klienta, za dodatkową opłatą

 

3

Świadectwa wzorcowania

wystawiane są dla:

 

 • przyrządów pomiarowych i rejestratorów temperatury i wilgotności względnej otoczenia,
 • dla mierników wilgotności drewna, papieru, materiałów budowlanych i innych materiałów.
4

Terminy realizacji:

 

 • bezpośrednio po złożeniu zamówienia (jeśli towar jest w naszym
  magazynie w Polsce),
 • 2 do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia (jeśli wybranego towaru
  nie ma w naszym magazynie),
 • jeśli przyrząd poddawany jest dodatkowo wzorcowaniu, termin realizacji wydłuża się o 3 dni  w przypadku laboratorium bez akredytacji lub o 3 tygodnie w przypadku laboratorium akredytowanego oraz o 2 tygodnie w przypadku wzorcowania wilgotnościomierzy do drewna, papieru, materiałów budowlanych i innych materiałów.
5

Płatność:

 

Przedpłata na podstawie faktury pro-forma lub gotówka (pobranie) przy

odbiorze towaru. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia.

6

Transport:

 

 • poczta (na życzenie klienta),
 • DPD (standard),
 • inna firma kurierska, wybrana zgodnie z życzeniem klienta.
7

Gwarancja na dostarczane urządzenia:

 

12, 24 i 36 miesięcy, w zależności od asortymentu.

 

WARUNKI GWARANCYJNE: 

 • Gwarancja obejmuje, licząc od dnia wysyłki, wszystkie uszkodzenia występujące w ciągu okresu gwarancyjnego, których przyczyną, dającą się udowodnić, jest wada materiału lub wadliwe wykonanie.

 • Zobowiązanie gwarancyjne ogranicza się do wymiany lub naprawy wadliwego wyrobu. Wszelkie dalej idące zobowiązania gwarancyjne, szczególnie w stosunku do powstałych strat, jest wykluczone.

 • Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie wpływa na przedłużenie gwarancji na przyrząd.

 • Gwarancja wygasa, jeśli klient lub osoba trzecia dokona samodzielnie napraw lub zmian w przy­rządzie.

 • Producent/dystrybutor nie odpowiada za szkody powstałe w czasie transportu oraz wskutek zasto­sowania odbiegającego od instrukcji obsługi lub uszkodzeń mechanicznych jak również nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację odczytów oraz szkody, utracone zyski lub inne pośrednie straty wynikające z użytkowania przyrządu lub niemożności korzystania w wyniku jego uszkodzenia. Ponadto nie przyjmuje na siebie żadnych innych zobowiązań niż wyżej wymienione i nie akceptuje innych roszczeń niż wynikające z gwarancji i obowiązujących przepisów prawnych.

 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez producenta za pośrednictwem dystry­butora. W przypadku napraw w ramach gwarancji, należy dostarczyć lub przesłać przyrząd razem z kartą gwarancyjną i opisem oznak uszkodzenia, do siedziby dystrybutora. Sprzęt wysyłany do naprawy należy zapakować w sposób bezpieczny, dystrybutor nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie transportu. Koszty przesyłki wyrobu do miejsca naprawy obciążają nadawcę (użytkownika). Czas wykonania naprawy zależy od rodzaju usterki i trwa nie krócej niż 2 tygodnie. W przypadkach losowych czas naprawy może ulec przedłużeniu. Urządzenie jest naprawiane lub wymienione na nowe według uznania producenta.

 • Naprawa, która nie wynika z gwarancji jest fakturowana.

8

Serwis:

 

Gwarancyjny i pogwarancyjny producenta za naszym pośrednictwem.