Produkty

Termo-higrometry - Radiowe

Termo-higrometr to przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Szczególnym rodzajem termo-higrometru jest psychrometr, czyli przyrząd oparty na termometrze suchym i wilgotnym, w którym miarą wilgotności powietrza jest różnica wskazań obu termometrów. Czytaj całość