Produkty

Termo-higrometry - Opis zastosowań

Termo-higrometr to przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Szczególnym rodzajem termo-higrometru jest psychrometr, czyli przyrząd oparty na termometrze suchym i wilgotnym, w którym miarą wilgotności powietrza jest różnica wskazań obu termometrów.
Jednoczesne wykonywanie pomiarów temperatury i wilgotności przez jeden przyrząd jest uzasadnione ścisłą zależnością między wartościami obu parametrów.
Wilgotność powietrza określana jest na podstawie zawartości pary wodnej w powietrzu a ilość pary wodnej, która może znaleźć się w powietrzu zależy od temperatury powietrza. Im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może „rozpuścić się” w powietrzu.
W przypadku spadku temperatury może dojść do przejścia powietrza w stan przesycenia i wówczas nadmiar pary wodnej ulegnie kondensacji czyli rozpocznie się proces skraplania. Temperatura, przy której następuje zjawisko skraplania się pary wodnej nosi nazwę temperatury punktu rosy.
Kontrolowanie tego typu zjawisk w pomieszczeniach jest bardzo ważne z wielu powodów.
Wykraplanie się wody z powietrza w obiektach zamkniętych może powodować niszczenie wyposażenia danego obiektu a w przypadku zbyt szczelnych pomieszczeń, w których nie ma odpowiedniej wymiany powietrza może powodować powstawanie pleśni i gnicie. Także znaczna część produktów spożywczych, środków farmaceutycznych lub chemicznych musi mieć odpowiednie warunki wilgotnościowe, aby mogła pozostać w stanie sypkim lub suchym.
W celu zapobiegania zagrożeniom biologicznym w krajach Unii wdrażany jest system HACCP, który zobowiązuje producentów i dystrybutorów żywności do monitorowania temperatury i wilgotności względnej powietrza w czasie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Problem wilgotności występuje również w przypadku wykonywania prac budowlanych. Duża część materiałów użytych w czasie budowy zawiera spore ilości wody, która musi być usunięta, aby można było kontynuować dalsze prace związane z malowaniem, kładzeniem podłóg, elementów dekoracyjnych itp.
Aby więc sprostać wszystkim wymaganiom i równocześnie zabezpieczyć się przed skutkami nadmiernej wilgotności należy stale kontrolować oba zależne od siebie parametry. Można je łatwo i szybko zmierzyć dzięki odpowiednim przyrządom kontrolno-pomiarowym.
W naszej ofercie przedstawione są termo-higrometry i psychrometry, które obok pomiaru temperatury i wilgotności mają możliwość wyliczania temperatury punktu rosy. Są bardzo przydatne do doraźnej kontroli tych parametrów w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach, obiektach budowlanych itp.
Dla zapewnienia stałej kontroli temperatury i wilgotności polecamy termo-higrometry stacjonarne, zapewniające ciągły pomiar i wyświetlanie bieżących wartości obu parametrów. Termo-higrometry stacjonarne mają możliwość wyświetlania maksymalnej i minimalnej wartości temperatury i wilgotności w dowolnych okresach czasu a w zależności od potrzeby mogą być zawieszone lub postawione w dowolnym miejscu.