Produkty

Termometry - Stacjonarne

FM25

Termometry

 

Radiowy termometr cyfrowy z dwoma bezprzewodowymi czujni- kami, zaprojektowany specjalnie do lodówek i zamrażarek.  W prze- ciwieństwie do większości konwencjonalnych termometrów do lodó- wek, technologia bezprzewodowa FM25 umożliwia podgląd tempe- ratury żywności bez otwierania drzwi lodówki! Temperatury ze zdal- nych czujników RF umieszczonych wewnątrz lodówki lub zamrażar- ki są przesyłane bezprzewodowo i wyświetlane na stacji bazowej, która może być magnetycznie przymocowana do szafki lub wolno- stojąca za pomocą odchylanego wspornika. Wyświetlacz jest aktua- lizowany co 8 minut. Alarmy dźwiękowe i wizualne FM25 są wyzwa- lane, gdy temperatura przekroczy wstępnie ustawione maksymalne i minimalne temperatury po 15 minutach (zapobiega to fałszywym alarmom, gdy drzwi są otwierane do załadunku) - ostrzegając o wy- sokich lub niskich temperaturach, które mogą wpłynąć na jakość produktu.

 

Charakterystyka

 

◦ Sygnał bezprzewodowy emitowany ze zdalnych czujników do stacji bazowej

◦ Oba kanały wyświetlane jednocześnie

◦ Wybieralna jednostka temperatury ° C lub ° F

◦ Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w warun­kach ± 1 ° C rzeczywistej temperatury

◦ Podstawa magnetyczna, do montażu naściennego lub wol­no­stojąca

◦ Czujniki zdalne wyposażone w zaciski sprężynowe lub alter­natywnie w przyssawki do mocowania wewnątrz lodówki  lub zamrażarki

◦ Alarm dźwiękowy i wizualny z 15-minutowym opóźnieniem

◦ Częstotliwość bez licencji

◦ Wskaźnik niskiego poziomu baterii

 

Parametry techniczne


◦ Zakres temperatur: -30ºC do + 40ºC (-22ºF do + 104ºF)

◦ Rozdzielczość: 1ºC

◦ Zasięg transmisji: do 20 m

◦ Częstotliwość transmisji: co 8 minut

◦ Wymiary: Stacja bazowa 150 mm x 59 mm x 27 mm; Czujnik 105mm x 35mm x 18mm

◦ Waga: stacja bazowa 137g; Czujnik 92g

◦ Baterie: Stacja bazowa 2 x alkaliczne typu AAA; Czujniki 2 x alkaliczne typu AA

◦ Żywotność baterii: Symbol z wskazuje niski poziom baterii

 

Zastosowanie produktu

 

Radiowy termometr FM25 stosowany jest do kontroli temperatury w lodówkach i zarażarkach. Technologia bezprzewodowa umożliwia wyświetlanie temperatury bez konieczności otwierania drzwi lodówki!