Produkty

Termometry - Opis zastosowań

Termometry są to przyrządy do pomiaru temperatury ciała stałego, cieczy lub gazów w określonych zakresach temperatur. Znajdują szerokie zastosowanie w medycynie i wielu innych dziedzinach życia. Szczególne znaczenie ma stosowanie termometrów w systemie analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli przy produkcji i przechowywaniu żywności, zwanym HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).
Urządzenia do pomiaru temperatury w zależności od interakcji pomiędzy badanym obiektem pomiarowym a czujnikiem można podzielić na kontaktowe, gdzie czujnik (termopara, Pt100, NTC)) styka się z obiektem, którego temperaturę mierzymy oraz bezkontaktowe (czujniki podczerwieni), gdzie pomiar temperatury odbywa się poprzez pomiar parametrów promieniowania elektromagnetycznego (cieplnego), emitowanego przez rozgrzane ciało. Każda z metod ma swoje zalety i wady. Metoda kontaktowa umożliwia pomiar penetracyjny (punktowy), zaś czujniki podczerwieni nadają się tylko do pomiarów temperatury powierzchni.
Czujniki temperatury należy wybierać zgodnie z potrzebnym zakresem pomiarowym, dokładnością i czasem odpowiedzi (reakcji). Należy przy tym pamiętać, że im większy jest zakres pomiarowy termometru tym bardziej uniwersalne są możliwości jego zastosowania. I tak, czujniki termoparowe mają krótki czas odpowiedzi, są bardzo szybkie i pracują w szerokim zakresie pomiarowym, dzięki czemu nadają się do pomiarów przy produkcji, w miejscach kontroli lub laboratorium. Czujniki rezystancyjne typu Pt100 są wolne ale dokładniejsze, w praktyce stosowane często jako termometry wzorcowe. Termistory (NTC) są szybkie, dokładne ale mają ograniczony zakres pomiarowy. Doskonale nadają się do zastosowań w przetwórstwie rolno-spożywczym.
Każdy termometr może być poddany wzorcowaniu, którego celem jest rozpoznanie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonywania pomiarów. Wzorcowanie termometru polega na ustaleniu różnicy pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego i termometru wzorcowanego z równoczesnym uwzględnieniem niepewności pomiaru, dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego. Wynik wzorcowania poświadczony jest świadectwem wzorcowania, które gwarantuje, że wskazania danego przyrządu są prawidłowe i wiarygodne. Wzorcowanie termometru może być dokonywane przy zakupie jak również w dowolnym czasie eksploatacji, w zależności od potrzeb użytkownika i wymagań służb kontrolnych.