Produkty

Mierniki wilgotności R - Opis zastosowań

W dziale mierników wilgotności prezentowane są mierniki do kontroli wilgotności ziaren zbóż, nasion roślin, siana, słomy, bawełny, tytoniu, kompostu i gleby.

Mierniki wilgotności ziaren zbóż

Prezentowane na naszej stronie mierniki mogą być zastosowane do pomiaru temperatury i wilgotności ziarna w pryzmach, niewielkich silosach i magazynach. Do tego celu służą sondy w postaci sztywnych lanc podłączanych do mierników przenośnych. Wynik pomiaru odczytywany jest na wyświetlaczu cyfrowym po uprzednim zagłębieniu sondy w zbożu. Można też przy pomocy tych mierników dokonać pomiaru metodą próbki, pobierając ziarno z różnych miejsc składowanego zboża.

 

Mierniki wilgotności siana i słomy
Mierniki tego typu przeznaczone są do pomiaru wilgotności siana, liści roślin i słomy, która musi być kontrolowana podczas procesu prasowania i składowania. Zbyt duża wilgotność powoduje przebarwienia, pleśń oraz zagrzybienie. Pomiary dokonywane są przy użyciu penetracyjnych sond pomiarowych stosowanych do pomiaru w zwartych belach lub sond pomiarowych z krótkimi igłami do pomiaru w zgrabionych wałkach. Penetracyjnych sond mierników wilgotności używać można także do pomiaru wilgotności kompostu.

 

Mierniki wilgotności bawełny
Kontrola wilgotności zapewnia dostarczenie bawełny wysokiej jakości. Bawełna odziarniona przy odpowiednim poziomie wilgotności produkuje najdłuższe i najmocniejsze włókna.


Mierniki wilgotności tytoniu
Różnice w glebie i klimacie powodują, że tytoń w danych warunkach posiada liście o specyficznych właściwościach, które wymagają różnych sposobów nawożenia, zbierania i utwardzania. Warunki glebowe i klimatyczne mają także wpływ na różnorodność owadów i chorób, które atakują liście tytoniu. Jednym z czynników, które mają bardzo istotny wpływ na jakość liści tytoniu jest wilgotność. Dlatego też dla produkcji i zachowania dobrej jakości liści tytoniu wymagana jest stała kontrola tego parametru,

 

Mierniki wilgotności gleby
Dla właściwego wzrostu roślin niezbędne jest woda. Musi być ona dostarczana roślinom w odpowiedniej ilości. Dlatego też nawodnienie roślin powinno być kontrolowane. Brak wody powoduje więdnięcie roślin i czyni nawożenie mniej efektywnym, natomiast nadmiar wody wpływa ujemnie na jakość plonów i podnosi koszty zużycia energii elektrycznej. Aby nadzorować i utrzymywać właściwy poziom wody w glebie niezbędny jest pomiar wilgotności gleby. Prezentowany na naszej stronie tester wilgotności zapewnić może bardziej obfity i jakościowo lepszy plon przy niższych kosztach.