Wilgotnościomierze

Oferujemy wilgotnościomierze (mierniki wilgotności) do ścian, posadzek, tynku, betonu, drewna i innych materiałów budowlanych. Mierniki te mogą być wykorzystywane na każdym etapie budowy do oceny warunków wilgotnościowych występujących w danym obiekcie budowlanym. Wahania wilgotności materiałów mogą być wynikiem oddawania do otoczenia tzw. wilgotności technologicznej, mogą wynikać z wahań wilgotności powietrza w otoczeniu a także mogą powstać na skutek pęknięcia rury wodociągowej lub powodzi. W każdym jednak przypadku, niezależnie od powodów wystąpienia wilgotności, niezbędna jest wiedza o jej poziomie, bowiem umożliwia ona podjęcie decyzji związanych z wykonywaniem kolejnych robót budowlanych lub renowacyjnych. Mierniki wilgotności prezentowane na naszej stronie pracują w oparciu o różne metody pomiarowe: 1) pojemnościową, 2) konduktometryczną i 3) higrometryczną. Czytaj więcej…

WILGOTNOŚCIOMIERZE CAISSON

Model Opis Link
ACCUSCAN

GM-100

Posiada bezinwazyjny czujnik kulowy

więcej

BD-10 PM-10

Ekonomiczny miernik igłowy do pomiaru wilgotności drewna.

więcej

BD-2100

V1D1

Ekonomiczny wskaźnik wilgotności murów, betonu, ceramiki, drewna

więcej

J-4

V1D4

Ekonomiczny miernik wilgotności betonu i innych materiałów

więcej

J-4

V1-D6

Mikroprocesorowy miernik wilgotności drewna, betonu, anhydrytu i poliestru z wyświetlaczem cyfrowym

więcej

 

WILGOTNOŚCIOMIERZE DELMHORST

Model Opis Link
ACCUSCAN

ACCUSCAN

Bezinwazyjny miernik wilgotności
drewna i betonu

więcej

BD-10

BD-10

Igłowy miernik wilgotności
drewna i innych materiałów

więcej

BD-2100

BD-2100

Igłowy miernik wilgotności
drewna i innych materiałów

więcej

J-4

J-4

Igłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

J-2000

J-2000

Igłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

J-LITE

J-LITE

Igłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

NAVIGATOR

NAVIGATOR

Wielofunkcyjny miernik
wilgotności

więcej

NAVIGATOR-PRO

NAVIGATOR
-PRO

Wielofunkcyjny miernik
wilgotności

więcej

P-2000

P-2000

Wielofunkcyjny miernik
wilgotności

więcej

RDM3

RDM3

Igłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

WILGOTNOŚCIOMIERZE DOSER

Model Opis Link
DM7

DM7

Bezinwazyjny miernik
wilgotności forniru,
tektury falistej,
kartonu i innych
podobnych materiałów

więcej

F-6/6-30

DS7-AL

Bezinwazyjny miernik
wilgotności forniru

więcej

GM53

GM53/54

Bezinwazyjne mierniki
wilgotności drewna

więcej

H24-70

H24/70

Bezinwazyjny miernik
wilgotności drewna

więcej

HD1

HD1

Bezinwazyjny miernik
wilgotności drewna

więcej

LWM2

LWM2

Igłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

DM4A

DM4A

Bezinwazyjny miernik
wilgotności drewna,
materiałów konstrukcyjnych,
papieru, tektury
i innych materiałów

więcej

DS4A

DS4A

Bezinwazyjny miernik
wilgotności drewna,
materiałów konstrukcyjnych,
papieru, temperatury
i wilgotności powietrza,
temperatury powierzchni
i punktu rosy

więcej

H24/10

H24/10

Bezinwazyjny miernik
wilgotności drewna
i materiałów konstrukcyjnych

więcej

P12/20

P12/20

Bezinwazyjny miernik
wilgotności papieru
i tektury

więcej

PD1

PD1

Bezinwazyjny miernik
wilgotności papieru
i tektury

więcej

PD5

PD5

Bezinwazyjny miernik
wilgotności papieru
i tektury

więcej

Do góry

WILGOTNOŚCIOMIERZE GANN

Model Opis Link
Compact B

Compact B

HYDROMETTE Compact B
Bezinwazyjny miernik wilgotności

więcej

Compact LB

Compact LB

HYDROMETTE Compact LB
Bezinwazyjny miernik wilgotności

więcej

Compact RH-T

Compact RH-T

HYDROMETTE Compact RH-T
Miernik wilgotności
powietrza i materiałów

więcej

Compact A

Compact A

HYDROMETTE Compact A
Bezigłowy miernik
wilgotności drewna

więcej

Compact S

Compact S

HYDROMETTE Compact S
Igłowy miernik wilgotności drewna

więcej

Compact

Compact

HYDROMETTE Compact
Igłowy miernik wilgotności
drewna i tynku

więcej

H-35

H-35

HYDROMETTE H-35
Miernik wilgotności drewna

więcej

HT-65

HT-65

HYDROMETTE H-65
Miernik wilgotności drewna

więcej

HT85T

HT85T

HYDROMETTE HT85T
Miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

HB-30

HB-30

HYDROMETTE HB-30
Miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

UNI-1

UNI-1

HYDROMETTE UNI-1
Miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

UNI-2

UNI-2

HYDROMETTE UNI-2
Miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

RTU-600

RTU-600

HYDROMETTE RTU-600
Miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

M-2050

M-2050

HYDROMETTE M-2050
Mikroprocesorowy
Miernik wilgotności
drewna i temperatury

więcej

M-4050

M-4050

HYDROMETTE M-4050
Mikroprocesorowy
miernik wilgotności drewna
materiałów
temperatury i wilgotności powietrza

więcej

CM-B

CM-B

HYDROMAT CM-B
Tester wilgotności
sypkich i pokruszonych
materiałów budowlanych
– zestaw standardowy

więcej

CM-P

CM-P

HYDROMAT CM-P
Tester wilgotności
sypkich i pokruszonych
materiałów budowlanych
– zestaw extra

więcej

Do góry

WILGOTNOŚCIOMIERZE LIGNO

Model Opis Link
Mini Ligno DX

Mini
Ligno DX

Igłowy miernik wilgotności
drewna i innych materiałów,
z odczytem cyfrowym

więcej

Mini Ligno DX/C

Mini
Ligno DX/C

Igłowy miernik wilgotności
drewna i innych materiałów,
z odczytem cyfrowym

więcej

Mini Ligno

Mini Ligno

Igłowy miernik wilgotności
drewna z odczytem diodowym

więcej

Mini Ligno C

Mini
Ligno C

Igłowy miernik wilgotności
drewna z odczytem diodowym

więcej

Mini Ligno E/C

Mini
Ligno E/C

Igłowy miernik wilgotności
drewna z odczytem diodowym

więcej

Mini Ligno E/D

Mini
Ligno E/D

Igłowy miernik wilgotności
drewna z odczytem cyfrowym

więcej

Ligno-DuoTec B

Ligno-DuoTec
B

Bezigłowy miernik wilgotności
materiałów z odczytem cyfrowym

więcej

Ligno-DuoTec BW

Ligno-DuoTec
BW

Bezigłowy miernik wilgotności
drewna i materiałów budowlanych

więcej

Lignometer K

Lignometer K

Igłowy miernik wilgotności
drewna i materiałów

więcej

Ligno-VersaTec

Ligno-VersaTec

Cyfrowy miernik wilgotności
drewna i innych materiałów

więcej

Ligno-Scanner

Ligno-Scanner

Bezigłowy miernik wilgotności
drewna z odczytem cyfrowym

więcej

Do góry

WILGOTNOŚCIOMIERZE PROTIMETER

Model Opis Link
BLD5760 AQUANT

BLD5760 AQUANT

Bezinwazyjny miernik wilgotności
materiałów budowlanych

więcej

HYGROMASTER

HYGROMASTER

Miernik wilgotności
względnej powietrza,
temperatury powierzchni
i punktu rosy
oraz materiałów budowlanych

więcej

BLD2000 MINI

BLD2000 MINI

Analogowy miernik
wilgotności drewna
oraz innych nie przewodzących
materiałów budowlanych

więcej

MMS

MMS

Miernik wilgotności drewna
i materiałów budowlanych,
wilgotności względnej powietrza
oraz temperatury powierzchni
i punktu rosy

więcej

F- L2000C, F- S2000G, F- L2000D

F- L2000C
F- S2000G
F- L2000D

Testery wilgotności
sypkich i pokruszonych
materiałów budowlanych

więcej

F- S2000C, F- S2000D

F- S2000C
F- S2000D

Testery wilgotności
sypkich i pokruszonych
materiałów budowlanych

więcej

BLD5360 SURVEYMASTER

BLD5360 SURVEYMASTER

Miernik wilgotności drewna
oraz innych nie przewodzących
materiałów budowlanych

więcej

BLD5604 TIMBERMASTER

BLD5604 TIMBERMASTER

Cyfrowy miernik
wilgotności drewna

więcej

Do góry

WILGOTNOŚCIOMIERZE TRAMEX

Model Opis Link
CME4

CME4

Miernik do pomiaru wilgotności podłoży betonowych

więcej

ME Plus

ME Plus

Analogowy miernik wilgotności ME Plus (Moisture Encounter Plus)

więcej

ME Plus

CMEX II

Miernik do pomiaru wilgotności podłoży betonowych

więcej

CMEXpert

DEC Skaner

DEC Skaner Tramex - Skaner DEC służy do bezinwazyjnych pomiarów wilgotności pokryć dachowych.

więcej

CMEXpert
MRH III

MRH III TRAMEX - miernik do pomiaru wilgotności podłoży betonowych

więcej

CMEXpert RWS Skaner

Skaner RWS - miernik do wykrywania wilgotności i przecieków

więcej

Do góry